GattaFranczyza

O marce Korzyści Pomoc i wsparcie Zasady współpracy Kontakt Zapraszamy do kontaktu W celu nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu wygodną dla Państwa drogą: mailową, telefoniczną lub poprzez poniższy formularz kontaktowy. Adam Miłosiński – manager ds. rozwoju sieci franczyzowej adam.milosinski@ferax.com.pl tel. 661 632 300 Formularz kontaktowy Imię Adres e-mail Nazwisko Numer telefonu Wiadomość Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu komunikacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest FERAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 4/6. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gatta.pl. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne. Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy). Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Wyślij wiadomość