Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA                                     

                                           

ADMINISTRATOR                                                                                   

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ferax Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola, zwana dalej „Administratorem”.                                                                                

KONTAKT                                                                                 

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:                                                                                    

 1. listownie na adres: ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola,
 2. e-mailem na adres: iod@gatta.pl                                           
 1. e-mailem na adres: iod@gatta.pl                                          

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH                                                                               

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego w zakresie określonym w RODO*:                                                                      

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. przysługuje Ci prawo sprzeciwu (w szczególności wtedy, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów),
 6. prawo przenoszenia Twoich danych,
 7. możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych wcześniej,  
 8. masz również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.                                                                                                                 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

POZOSTAŁE ELEMENTY OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

   Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub po prostu dowiedzieć się więcej,
   nie wahaj się i skontaktuj się z nami – nasze dane kontaktowe są na początku.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)