Regulamin kampanii Q-EKO

REGULAMIN PROMOCJI „KAMPANIA EKO”

Promocja „KAMPANIA EKO” (dalej zwana „Promocją”)  obowiązuje w salonach stacjonarnych regularnych wymienionych w załączniku Nr 1 do regulaminu (dalej zwany „Salonem”). 

 1. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji w obecności pracownika salonu wrzuca do specjalnie oznakowanego pojemnika zużyte produkty pończosznicze tj. rajstopy, podkolanówki, pończochy, skarpetki. Po wrzuceniu zużytego towaru Uczestnikowi Promocji  udzielany jest jednorazowo 15% rabat przy kasie na tyle sztuk  produktów pończoszniczych ile zostało wrzucone do pojemnika. Udzielony rabat jest widoczny na paragonie. Wzór pojemnika stanowi załącznik Nr 2 do regulaminu. 
 2. Promocja trwa w salonach stacjonarnych od dnia 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 3. Promocja nie obejmuje produktów przecenionych.
 4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi
  w salonach. W przypadku obowiązywania innych promocji
  w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres
  w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia
  w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją. 
 10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach.
 12. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 13. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 15. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2020 roku.

Zduńska Wola, dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

Załącznik nr 1

Salony

 

WARSZAWA

1

WOLA PARK

2

PROMENADA

3

BLUE CITY

4

Galeria Mokotów

5

Arkadia

6

Galeria Północna

7

ZŁOTE TARASY

8

TARGÓWEK Warszawa

9

Galeria  Młociny

10

Galeria KEN

11

Warszawa Ferio Wawer

12

C.H Marki M-1

13

C.H. Gocław

 

KRAKÓW

13

Galeria Krakowska

14

BONARKA CITY CENTER

15

M1 KRAKÓW

16

Dworzec Kraków Główny

17

C.H. Serenada

18

Zakopianka

 

POZNAŃ

19

Stary Browar

20

Poznań Plaza

21

Galeria AVENIDA

22

King Cross Marcelin

23

Galeria Posnania

 

WROCŁAW

24

Pasaż Grunwaldzki

25

MAGNOLIA PARK  Wrocław

26

GALERIA DOMINIKAŃSKA

27

ARKADY WROCŁAWSKIE

28

Korona Wrocław

 

GDAŃSK

29

GALERIA BAŁTYCKA

30

GALERIA MADISON

31

Gdańsk Morena 

 

GDYNIA

32

KLIF 

33

RIVIERA

 

ŁÓDŹ

34

Galeria Łódzka

35

MANUFAKTURA

36

PORT ŁÓDŹ

 

SZCZECIN

37

Galaxy 

38

C.H STER

39

MOLO

40

GALERIA KASKADAZałącznik nr 2