Regulamin promocji 2+1 na Gatta Intimate

REGULAMIN PROMOCJI KUP

2 SZTUKI GATTA INTIMATE A 3 SZTUKĘ OTRZYMASZ ZA 1 ZŁOTY

 

 1. Promocja „Kup 2 sztuki bielizny Gatta a 3 sztukę otrzymasz za 1 złoty” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy następujących produktów oferowanych w Salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz na stronie gatta.pl

 

Kod towaru

Nazwa towaru

BA4.532H3

Biustonosz Niki 04 18B0532GT

BA4.801H3

Biustonosz Francesca 21B1801GT

BA4.386H3

Brazylian Niki 04 18T0531GT

BA4.383H3

Bikini Francesca 21U1801GT

BA4.384H3

Brazylian Francesca 21T1801GT

BA4.551H3

Biustonosz Donna 21B1551GT

BA4.371H3

Bikini Sally 20U1581GT

BA4.841H3

Biustonosz Adeline 19B841GT

BA4.291H3

Biustonosz Gwen 20B4291GT

BA4.372H3

Pas Inez 21S0473GT

BA4.377H3

Brazylian Gwen 20T4292GT

BA4.385H3

Bikini Niki 04 18U0531GT

BA4.382H3

Night Dress Sally 20D1583GT

BA4.374H3

Brazylian Donna 21T1551GT

BA4.373H3

Bikini Donna 21U1551GT

BA4.375H3

Bikini Gwen 20U4292GT

BA4.376H3

Bikini High Waist Gwen 20U4293GT

BA4.370H3

Bikini Linsey 20U3471GT

BA4.380H3

String Adeline 19T2843GT

BA4.379H3

Bikini High Waist Adeline 19U2842GT

BA4.369H3

Bikini High Waist Nadia 20U3231GT

BA4.378H3

Bikini Adeline 19U2841GT

BA4.381H3

Robe Suzi 20D1584GT

004.1010s

Bikini Vicky

004.3048s

Biustonosz Vicky

BA4.511G7

Biustonosz Marissa 01

BA4.802G7

Biustonosz Audrey 01

BA4.381H2

Biustonosz Ashley 04

BA4.283G7

Bikini Marissa 01

KAR.002

Biustonosz Marie

BA4.601H2

Biustonosz Lisa 01 20B2601GT

BA4.285G7

Bikini Audrey 01

BA4.284G7

Brazylian Marissa 01

BA4.286G7

Brazylian Audrey 01

BA4.364H2

Bikini High Waist Ashley 04

BA4.365H2

Brazylian Ashley 04

BA4.363H2

Bikini Ashley 04

BA4.362H2

Bikini Lisa 01 20U2601GT

BA4.361H2

Brazylian Lisa 01 20T2601GT

KAR.003

Biustonosz Kelly

 

 1. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu trzech produktów objętych Promocją (dalej zwany „Zestaw”) w salonach stacjonarnych regularnych lub na stronie pl. Za dwa produkty Uczestnik Promocji płaci obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt zapłaci 1 złoty.
 2. Promocja trwa od dnia 21 września 2022 do 29 września 2022
 3. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach stacjonarnych lub na gatta.pl transakcji w postaci zakupu stwierdzonego płatnością trzech dowolnych produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 5. Uczestnik Promocji  spełniający warunki wskazane w 6 niniejszego regulaminu:
  1. W przypadku zakupu jednego Zestawu trzech produktów, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 1 złoty.
  2. W przypadku zakupu większej ilości Zestawów trzech produktów w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów w cenie 1 złoty w ilości wielokrotności zawartych w transakcji Zestawów przy czym produkty w cenie 1 złoty będą to produkty wybrane w wyniku uszeregowania w kolejności od najniższej do najwyższej ceny w ilości wielokrotności Zestawu np. w sytuacji transakcji zawierającej cztery Zestawy, Uczestnik Promocji płaci 1 złoty za cztery najtańsze produkty z transakcji.
 6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie. 
 7. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonach stacjonarnych regularnych GATTA oraz na Gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu Zestawu.
 10. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny. Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 11. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika promocji. Więcej w Polityce prywatności i plików cookies.
 12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna w wersji papierowej w salonach stacjonarnych regularnych.
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.09.2022 roku.

 

Zduńska Wola, dnia 20 września 2022 roku.