REGULAMIN PROMOCJI „-30% NA DRUGI PRODUKT GATTA ACTIVE”

REGULAMIN PROMOCJI

„-30% NA DRUGI PRODUKT GATTA ACTIVE”

 

 1. Promocja „-30% na drugi produkt Gatta Active” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów z kategorii GATTA ACTIVE.
 2. Aby skorzystać z Promocji, Uczestnik Promocji dokonuje zakupu produktu z kategorii Gatta Active i otrzymuje -30% rabatu na drugi produkt z tej kategorii. Promocją objęte są wszystkie produkty nieprzecenione i przecenione z kategorii Gatta Active.
 3. Promocja na pl trwa od dnia 06.01.2023
 4. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 5. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją („Uczestnik Promocji”).
 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 5 niniejszego regulaminu w przypadku zakupu produktu z kategorii Gatta Active będzie uprawniony do zakupu w promocyjnej cenie drugiego produktu  z tej samej kategorii.
 7. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulamminie.
 8. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami, obowiązującymi w salonie i na stronie gatta.pl. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu na pl jest uprawniony do zwrotu wszystkich produktów wchodzących w skład Zestawu czyli całego Zestawu, a nie pojedynczych produktów zgodnie z Regulamin Zwrotów Towarów na stronie gatta.pl
 11. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia. Organizator poinformuje o zawieszeniu Promocji i okresie tego zawieszenia w materiałach reklamowych umieszczonych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia Promocji. W okresie zawieszenia Promocji Uczestnik nie jest uprawniony do zakupu
 12. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania Organizator poinformuje o zakończeniu trwania Promocji w materiałach reklamowych umieszczonych w salonach najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zakończenia Promocji.
 13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 06 stycznia 2023

 

Zduńska Wola, dnia 06 stycznia 2023 roku.