Zwroty

Szybszy zwrot środków?

Zachęcamy do skorzystania z poniższego modułu zwrotów, który pozwala na szybki zwrot towaru przy konkurencyjnej cenie za przesyłkę i może mieć wpływ na szybsze przekazanie środków za zwracany towar. Prosimy też o dołączenie formularza oraz dowodu zakupu (nie jest to obowiązkowe, ale także może wpłynąć na szybszy zwrot środków).

Przejdź do: Wygodne Zwroty Gatta >

Termin na zwrot towaru

Jeżeli dokonują Państwo zakupów jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W gatta.pl dajemy Ci na to aż 100 dni!

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 100 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: Sklep Internetowy Gatta, ul. Ceramiczna 1b, 98-220 Zduńska Wola lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: gatta@gatta.pl.

Formularz zwrotu

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

formularz zwrotu

Zwrot towaru

Proszę odesłać lub przekazać nam zwracaną rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Zwrot należności

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Możemy jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dla Państwa dodatkowych kosztów.

Koszty zwrotu

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Nadaj swój zwrot z 35% rabatem!

Wpisz kod gatta

Jak nadać paczkę? Kliknij tu

REGULAMIN ZWROTÓW TOWARÓW W SALONACH STACJONARNYCH GATTA

  1. Niniejszy Regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady zwrotów towaru zakupionego w Salonach stacjonarnych GATTA.
  2. Regulamin nie dotyczy zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie gatta.pl
 1. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
  1. Sprzedawca - FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
  2. Konsument - w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba zgodnie z art. 22 zn. 1 kodeksu cywilnego, która nabywa towary niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  1. Każdemu Konsumentowi umożliwia się dokonanie zwrotu towaru zakupionego w Salonie sieci Gatta w terminie do 30 dni od dnia dokonania zakupu za wyjątkiem produktów gorseterii i kostiumów kąpielowych, których zwrot może nastąpić w terminie 7 dni od dnia zakupu (tzn. od dnia następnego od daty ujawnionej na paragonie fiskalnym / Fakturze VAT jako daty sprzedaży) na zasadach wskazanych w Regulaminie. Po upływie ww. terminów nie ma możliwości zwrotu towaru.
  2. Zwrotowi podlega towar, który:
   • nie nosi śladów użytkowania,
   • nie został w żaden sposób uszkodzony,
   • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
   • znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony,
   • stroje kąpielowe, jeżeli posiadają nieuszkodzone wkładki zabezpieczające (dół kąpielowy).
  3. Zwrotowi nie podlega:
   • bielizna (majtki, body, bielizna silikonowa, akcesoria silikonowe),
   • maseczka ochronna,
   • towar zakupiony na szczególnych warunkach tzn. w szczególności towar uszkodzony, towar II gatunku,
   • torby papierowe i foliowe,
   • karty podarunkowe.
  4. Zwrotu towaru Konsument może dokonać wyłącznie w Salonie, w którym dokonał zakupu.
  5. Zwrot będzie dokonywany tylko za okazaniem oryginalnego paragonu fiskalnego lub oryginału Faktury VAT.
  6. Z chwilą przyjęcia towaru do zwrotu, Konsument:
   • zwraca Sprzedawcy paragon, o którym mowa w punkcie poprzedzającym w celu ustalenia nr transakcji do zwrotu. Jeżeli na paragonie znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje paragon z wykreśloną pozycją zwrotu. Oryginał paragonu pozostaje u Konsumenta.
   • okazuje Sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Jeżeli na Fakturze znajdowały się również inne towary Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta.
 2. Zwrot towaru może nastąpić jedynie w salonie stacjonarnym GATTA, w którym nastąpiła sprzedaż towarów, a zwrot ceny za towary nastąpi wyłącznie na Kartą Podarunkową GATTA.
  1. Wszelkie skargi bądź zastrzeżenia w zakresie stosowania Regulaminu należy kierować na piśmie w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skargę na adres Sprzedawcy, wskazany w §2 ust. 1 Regulaminu.
  2. Z Regulaminem można zapoznać się w Salonach stacjonarnych Gatta bądź na stronie internetowej gatta.pl
  3. Regulamin obowiązuje od dnia 4 maja 2020r. do odwołania.